И, кызык Шурәле!.. (Г. Зайнашева)

И, кызык Шурәле!.. (Г. Зайнашева)